Drivhuset – et kreativt kjøpesenter

Typisk for livet i Drivhuset er samarbeid og trivsel. Vi deler erfaringer og høster idéer. På den måten blir vi et unikt og uslåelig team. Våre kunder opplever kompetanseflyt oss imellom

… til sammen en win-win-win-situasjon. Ta turen innom.

Drivhuset er et senter for nettverkssamarbeid som består av ulike men beslektede virksomheter. Idèen ble skapt for at våre kunder skal ha ett kontaktpunkt, og ett sted å forholde seg til når oppgaver skal løses. Komplekse utfordringer krever ofte mange aktører på prosjektet. Vi har løst dette gjennom å etablere et senter fyllt av spisskompetanse på mange felt.

Ved etableringen i 2004 bestod Drivhuset av 6 ulike firma. I dag er vi over 20 virksomheter og nær 50 medarbeidere som samarbeider på tvers av faggrensene. Fagfeltene i Drivhuset er fordelt på 3 områder; rådgivning og bemanning, visuell kommunikasjon samt IKT og media.

Stigende oppdragsmengde, fra nord til sør, beviser at kundene vet å sette pris på vår totale kompetanse.

Les mer om oss på www.drivhuset.as – Eller besøk vår facebook-side