Etableringer og hendelser

En klar visjon

Lindseth hadde tidlig en definert visjon om å bli blant de ledende og største reklamebyråene i Midt-Norge. Ikke bare i antall ansatte, men også i omsetning og lønnsomhet.

Med disse nedfelte målene, ble det iverkseatt en vekststrategi, hvor etablering av avdelinger var ett av flere virkemiddel. For å komme i posisjon mot mange og store kunder i Trøndelag, var tilstedeværelse et viktig faktor.
Den viktigste kundegruppen ble på 80 og 90 tallet definert til å være kjøpesenterene, og en periode hadde Lindseth alle kjøpesentre fra Mo i Rana til og med Stjørdal som sine kunder!
Etanbleringer, svært aktiv markedsføring, samt ansettelser av egne selgere/konsulenter var en ny måte å drive byrå på i Trøndelag. Det gjorde sitt til at Lindseth etter hvert vant markedsandeler og raskt ble det største byrået i Nord-Trøndelag.
I denne fasen, som vedvarte fra 1987 – ca år 2000, var Lindseth på det meste ca 20 medarbeidere.
Ved årtusenskiftet, endret byrået strategi. Alt ble samlet under samme tak på Steinkjer, og kompetansemiljøet i Drivhuset ble etablert som en sentral faktor i byråets videre liv. Deler av det opprinnelige målet står fortsatt fast: Lindseth skal være blant de ledende reklamebyråene i Midt-Norge.
 

 

1982 : Lindseth reklame etableres som selskap av tegne- og reklamelæreren Svein R. Lindseth. I kombinasjon med lærerjobben ved Thorp og Andersen vgs i Steinkjer, drives byrået i startfasen fra tilpassede lokaler heime i kjelleren. Oppdragsmengden øker raskt, og i 1983 tilsettes byråets andre ansatte; bror Trond Even. Etter en tid forlates undervisningsstillingen ved skolen, og det satses for fullt på å utvikle selskapet til å bli det ledende reklamebyrået i Nord-Trøndelag.

 
 
 
1984 : i Steinkjer sentrum
I 1984 tilbys nyopussede lokaler i sentrum av Steinkjer. Utleier er bokhandler Sigbjørn Hougen og adressen er 2.etasje i Kongens gate 28. Etter et års tid, er også lokalene her for små, og byrået får etter hvert hele 4 etasje i bygården til disp.
I denne perioden tilsettes mange nye medarbeidere. Blant flere som ble tilsatt i byrået de påfølgende årene, nevnes noen som fikk ekstra stor betydning for den videre utviklingen; i tillegg til Trond E, Stig O. Larsen, Vigdis K. Nordtømme, Kjell Westerdahl, Steinar Husby og Wilmi Moe.
 
 
1987 : Jæktskippergata 8 bygges
Sammen med fire andre virksomheter, bygde Lindseth sitt eget næringsbygg i 1987. Adressen var Jæktskippergata 8 på Sørsileiret i Steinkjer. Her ble de skreddersydde lokalene byråets base for videre utvikling og vekst fram til 1993. Da hadde lokalene nok en gang blitt for små i forhold til byråets oppgaver. Bl.a. Byggmakkerkjedens store profileringsutfordring som Lindseth reklame fikk i oppgave å gjennomføre i starten av 90-tallet.
 
 

 
1987 : Avdeling Stjørdal
Daglig leder Turid Ø.Meyer.
Blant hovedkundene var Torgkvartalet Stjørdal, Stjørdal kommune, Trønders Landbruk, Duunsmia m.fl.
 
 

 1990 : VideoNor
Tilholdssted på Magneten kjøpesenter, Levanger.
Selskapet ble etablert av Lindseth reklame og Fotograf Hattrem.
Daglig leder: Steinar Husby.
Selskapet knyttet til seg den kjente filmfotgrafen Helge Kjenstad, kjent fra mange programproduksjoner i NRK. VideoNor hadde som kjerneområde å produsere TV- og informasjonsreklame for både næringsliv og det offentlige. Etableringen skjedde da lokal-tv hadde sine gode år på 80-90-tallet.
 
 
 
 
1990 : Avdeling Levanger
Daglig leder: Kjetil Rabben.
Reklamebyrået holdt til i samlokalisering med VideoNor og hadde som hovedkunder Magneten kjøpesenter, Sagasenteret Verdal og Aker Verdal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1993 : Skippergata 11
I 1992 kjøpte Lindseth eiendommen Skippergata 11 på Damsagaområdet i Steinkjer. Anlegget på 3000 kvm ble ombygd til både byrå -og utleieformål. Sommeren 1993 stod huset ferdig oppusset og innflyttingsklart. Huset ble, i tillegg til Lindseth reklames permanente tilholdssted, også kontorer for mange andre næringsdrivende i regionen.
Senere ble merkevaren Drivhuset navnet på dette sennteret.
 
 
 
 
1998 : Avdeling Ytre Namdal
Daglig leder: Per Arne Sørli. Målet for Lindseth var å etablere flest mulig kundeforhold i regionen. Ytternamdalen, med mange spennende virksomheter var og er fortsatt en region byrået har mange oppdrag.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999 : Avdeling Trondheim
Daglig leder: Kjell Berg.
 
 
 
 
 
 
2002 : Kreativ Partner
Lindseth reklame besluttet ved årtusenskiftet å samle alle virksomheter og kompetanse
under samme tak i sitt eget bygg i Skippergata 11.
Byrået endret strategi, fra å være et stort byrå med spisskompetanse på mange fagfelt, til å samle mange, komplemetære virksomheter under samme tak. Gjennom denne «klyngedannelsen» med spisskompetente medspillere, ønsket Lindsseth å tilby kundene enda bedre løsninger.
Kreativ partner ble etablert med følgende bedrifter: Lindseth reklame, Nilsen Marketing&Event, Softdata, Mast reklame og OffsetTrykk.
 
 
 
2004 : Drivhuset
Prosjektet Kreativ Partner var en vellykket satsning, og 16.9.2004 ble navnet endret til DRIVHUSET.
 
Etableringen skjedde med brask og bram, hvor følgende 6 virksomheter hadde sluttet seg til nettverkskonseptet: Lindseth reklame, Nilsen Marketing&Event, Softdata, Totalconsult, Mast reklamekontor og fangst reklamebyrå.
 
Fra 6 virksomheter i startfasen, økte antallet til 10,15 og 20 virksomheter. Per i dag er det vel 20 virksomheter og nær 50 medarbeidere som samarbeider til beste for kundene.
 
 
 
 
 
2004 : Drivhuskonferansen
Drivhuskonferansen ble skapt for å tlby en årlig, inspirerende arena for næringsliv og det offentlige. Samtidig ble prisen «Årets kommunikator» opprettet for å sette fokus på kommunikasjon og merkebygging.