Se hva vi har gjort

EBL – Got the power?

“Got the power” er energibransjens rekrutteringskampanje.

En undersøkelse blant unge i Trøndelag og Oslo viste sammenfallende tanker om yrkesvalg og studier etter videregående skole.

Basert på analysegrunnlaget, ønsket Energibransjens landsforening (EBL) å lage en egen webside: www.energiutdanning.no som informasjonsbase for studieveiledere, lærere og elever.

Lindseth var samarbeidspartner i analysearbeidet, utvikling av kommunikasjonsstrategi, visuell plattform, webløsning og tilhørende reklamemateriell. Vi har også designet og produsert rekrutteringsmateriell og messeløsning samt deltatt i implementeringsarbeidet.