Se hva vi har gjort

Bildekor for Nilsen Aalberg

Show-reklame for Nilsen/Aalberg. Bildekoren blir en effektfull “plakat” med lang levetid.