Om å treffe blink - og bygge sterke merkevarer

Gode kommunikasjonsløsninger er tuftet på en målretta strategi. Uten unntak. Våre rådgivere har lang erfaring med å utvikle strategier som munner ut i konkrete handlinger. 

Se noe av det vi har levert innen rådgivning og merkevarebygging

I all markedskommunikasjon er det viktig å planlegge for å treffe blink. Enten hensikten er salg, å spre kunnskap eller å påvirke holdninger og handlinger, er strategiske fundament og kreativitet i gjennomføringen avgjørende for å lykkes.

Lindseth har erfaring innenfor utarbeidelse og gjennomføring av omfattende kommunikasjonsløsninger, både for private bedrifter og offentlige etater.

MERKEBYGGING

For å lykkes med å gjøre ditt varemerke til en sterk merkevare, kreves strategisk kommunikasjon med markedet, over lang tid. Basis for all merkebygging er tuftet på firmaets merkevareplattform. I all enkelhet, så handler det om å tydeliggjøre egen visjon, bestemme seg for hvilke verdier man skal etterleve, utvikle egen identitet osv. Eller med andre ord; vite hvor man vil, hvem man er og hvorfor man er til. I tillegg er det svært viktig å ”samle” merkevarens innhold i et grafisk designprogram; selskapsprofilen, som viser hvordan firmaet presenterer seg i ulike sammenhenger.

Merkevarebygging er like mye en intern prosess som et eksternt prosjekt. Det er lite gagn i sterke reklamekampanjer i alle medier, dersom de ansatte ikke lever som man lover.
Lindseth kan slike prosesser; alt fra utvikling av selskapets visjon og verdier til strategisk design av komplette firmaprofiler. Her kan vi som byrå involveres mye, eller du som kunde ta deler av regien selv.

REKLAMEKAMPANJER

Alle reklamekampanjer har som mål å skape oppmerksomhet som fører til respons og salg. Å utvikle effektive kampanjer som gir optimal uttelling, krever både god strategisk planlegging, kreative prosesser samt dyktige kreatører og produsenter.

Det fordrer et nært samarbeid mellom deg som kunde og oss som byrå. Lindseth har lang erfaring i reklamebransjen, og vet hvilke knapper som bør trykkes på.
Sammen kan vi skape kampanjer som gir ønsket respons og langsiktig virkning for merkevaren din.

MEDIERÅDGIVNING

God medieplanlegging og sikker overføring av materiell til de forskjellige mediene, er avgjørende for å lykkes med kampanjer.
For treffsikker kommunikasjon tilbyr vi deg rådgivning innen fire felt:

  • Markedsanalyse. Skaper oversikt over markedet/bransjen. Hvem er mine konkurrenter og kunder?
  • Målgruppeanalyse. Hvordan ser min målgruppe ut? Hvem bør jeg kommunisere med?
  • Strategi. Når og hvordan skal vi benytte de forskjellige mediene? Vi kombinerer målsettinger, medieegenskaper og medievalg for å gi ønsket effekt ved hver annonsering og kampanje.
  • Medieplanlegging. Hvilke kanaler og medietitler skal vi velge? Hvordan får vi den optimale mediemixen? Hvilken tidsperiode, rekkevidde, frekvens, plassering osv?

Lindseth har kompetanse innen medierådgivning, så ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om temaet.

WEBRÅDGIVNING

Internett er en arena for salg og merkebygging, og må på lik linje med andre medier, vurderes i sammenheng med markedsplanlegging og bedriftens strategier. Webprosjektene er ofte sammensatt, og inkluderer flere aktører under produksjonen; fra strategi, idè, struktur, design, tekst og bilder, til programmering, implementering og drift på nettet.

Lindseth har laget mange websider, og vil gjerne lede prosessen fra a til å.
Ta kontakt, og vi kan gi deg gode råd om hvordan du kan gå fram for å oppnå et
ønsket resultat.

Se noe av det vi har levert innen rådgivning og merkevarebygging