Per Sigurd etterfølger sin far og gründer Svein Roar Lindseth i Lindseth Reklame, samt altså Trio Media-gründer Arne Ramstad. Det er med betydelig ydmykhet jeg tar fatt på oppgaven.

Men heldigvis vil både Svein Roar og Arne fortsette i selskapene og gi meg verdifull feedback og støtte i arbeidet, sier han. Per Sigurd har tro på videre utvikling og vekst, og begrunner det med at det er mye bra kompetanse og dyktige medarbeidere i begge selskapene. Nå ser han det som sin hovedoppgave å kunne utnytte ressursene i begge selskapene.

– Jeg mener at de to selskapene utfyller hverandre på en god måte, og vi legger nå en god plan for hvordan vi skal drive mer integrert og utnytte hverandres styrker til det beste for kundene i Trøndelag, sier Per Sigurd Lindseth.