Rådgivning

Rådgivning basert på erfaring

Strategisk fundament og kreativitet i gjennomføringen er avgjørende for å lykkes – enten det gjelder salg, å spre kunnskap, eller å påvirke holdninger og handlinger. Gode kommunikasjonsløsninger er tuftet på en målretta strategi. Uten unntak.

Våre erfarne rådgivere hjelper deg gjerne om dine utfordringer gjelder prosesser omkring merkevarebygging, råd om medievalg eller hvordan du best mulig skal kommunisere budskapet ditt.

Lindseth Reklame har lang erfaring med å utvikle strategier som munner ut i konkrete handlinger, både for private bedrifter og offentlige etater.

Ta kontakt med en av oss hvis du har spørsmål. Eller send en henvendelse til [email protected]