Om oss

Lindseth Reklame AS

Vi ble etablert i 1982 av reklamemannen og tegneren Svein Roar Lindseth. I over førti år har byrået vært en sentral kommunikasjonspartner i Midt-Norge. I løpet av disse årene har vi vokst med alle faser av bransjens utviklingstrinn; fra klipp og lim, med håndverksmessige metoder, til dagens digitale og nettbaserte medieverden. Vår visjon handler om å skape applaus for deg som kunde. Vi vet at lykkes du, så lykkes vi.

Hos oss får du produkter og tjenester innen fire fagfelt; rådgivning, grafisk design, skilt og dekor samt digital synlighet. Når vi har valgt å dele oss inn slik er det ikke fordi vi jobber adskilt. Det er snarere tvert imot. Inndelingen gjør det enklere å henvende deg til riktig fagperson når du som kunde tar kontakt med oss. Her i Lindseth Reklame er vi ett lag som løser alle dine oppgaver, uavhengig av medievalg.

Selv om vi ikke er blant de aller største aktørene i bransjen, så liker vi å kalle oss «det lille, store byrået». Det gjør vi fordi vi er del av det store kompetansemiljøet i Drivhuset på Steinkjer. Dette gir oss mulighet til å enkelt utvide kapasiteten etter behovet i markedet. Her kan våre kunder kombinere kompetansen fra over tjue dynamiske bedrifter som utfyller hverandre.

Byråets historie

Vår visjon handler om å skape applaus for deg som kunde. Vi vet at lykkes du, så lykkes vi.

Lindseth Reklame AS ble etablert i 1982 av reklamemannen og tegneren Svein Roar Lindseth. I over trettifem år har byrået vært en sentral kommunikasjonspartner i Midt-Norge.

I løpet av disse årene har vi vokst med alle faser av bransjens utviklingstrinn; fra klipp og lim, med håndverksmessige metoder, til dagens digitale og nettbaserte medieverden.

 

Drivhuset – et kreativt kjøpesenter

Typisk for livet i Drivhuset er samarbeid og trivsel. Vi deler erfaringer og høster idéer. På den måten blir vi et unikt og uslåelig team.  Våre kunder opplever kompetanseflyt oss i mellom.

Drivhuset er et senter for nettverkssamarbeid som består av ulike men beslektede virksomheter. Idéen ble skapt for at våre kunder skal ha ett kontaktpunkt, og ett sted å forholde seg til  når oppgaver skal løses. Komplekse utfordringer krever ofte mange aktører på prosjektet. Vi har løst dette gjennom å etablere et senter fylt av spisskompetanse på mange felt.

Ved etableringen i 2004 bestod Drivhuset av 6 ulike firma. Vi har vært oppe i mer enn 20 virksomheter og nærmere 70 medarbeidere, men tallene varierer stadig.

Uansett er vi gode kolleger, som deler erfaringer og samarbeider på tvers av faggrensene. Fagfeltene i Drivhuset er fordelt på tre områder; rådgivning og bemanning, visuell kommunikasjon  samt IKT og media.

Mer om Drivhuset finner du på drivhusetsteinkjer.no.