VI HAR MYE Å FEIRE!

Lindseth reklame er 40 år i år, og benyttet anledningen til å markere jubileet med en festlig sammenkomst for ansatte med følge. Det, i kobling med at to av selskapets ansatte har nådd en helt spesiell milepæl: Stig Otto Larsen, som har arbeidet i byrået som grafisk designer, fotograf og reklameprodusent, går over i pensjonistene […]