Om å bygge en sterk merkevare

Bildet viser Vigdis Nordtømme og Per S. Lindseth under workshop med NOEN.

Steinkjerbedriften NOEN har gjennom forskning og lang erfaring utviklet en behandlingsmetode for personer med kognitiv svikt eller demens. Det er et helhetlig opplegg som virker både forebyggende og helsefremmende. Tilbudet gir også informasjon, avlastning og støtte for pårørende.   Utfordringen for NOEN er å gjøre tilbudet kjent, og bygge en sterk merkevare, slik at flere […]