Logo / profil

Trenger du en logo med tilhørende profil?

I Lindseth Reklame kan vi hjelpe deg med forslag til ny logo/grafisk profil eller bearbeiding av eksisterende uttrykk. Ta kontakt, så blir vi enige om retning, omfang og pris.

Får vi avklart med kundene våre om deres behov, ønsker og fremtidige planer er det økt sjanse for at vi kan få levert en logo og profil som vil stemme med bestillingen. Det er lov å ha mindre ressurser, vi må alle starte et sted. Ta kontakt med oss så skal vi etter beste evne se om vi kan hjelpe deg videre.

Ta kontakt med en av oss hvis du har spørsmål eller send en henvendelse på [email protected].

ANDRE TJENESTER INNENFOR GRAFISK DESIGN