Systemskilt

UTFORMING OG SKILTPLANER

Stikkord er kvalitet og omtanke i utformingen. Det er viktig å sikre gode tekniske løsninger samt kvalitetsmessig og riktig materialbruk – også med hensyn til fasadens byggematerialer. I forretningsområder skal det, i henhold til vedtektene, utarbeides en skiltplan. På bygninger med flere leietagere bør det være en ensartet utførelse på skiltene. Dette kan sikres gjennom en helhetlig plan for eiendommen. Oppføring av skilt og reklameinnretninger er søknadspliktig. Lindseth Reklame er sertifisert og har lang erfaring på dette området.

UNIVERSELL UTFORMING

betyr skilting med hensyn til synshemmede, rullestolbrukere, eller andre med særlige behov ved orientering. Lesbarhet, kontraster og merking i riktig høyde er blant kriteriene. Du skal raskt skjønne systemet – og det må være gjennomført hele veien.

Tjenester innen skilt og dekor