ROT

Grafisk profil / Profilmateriell

Formålet er å rekruttere flere til å velge en karriere innen landbruket

ROT – læring om grønn næring er et nytt konsept fra Mære landbruksskole, Trøndelag Bondelag og kommunene Steinkjer, Inderøy og Snåsa. Formålet er å rekruttere flere til å velge en karriere innen landbruket.

Sammen med Smart Media fikk vi i Lindseth Reklame den morsomme utfordringen å gi ROT et treffende grafisk uttrykk. Vi gjennomførte først en digital workshop med kunden, for å enes om identitet og skaffe et godt grunnlag for jobben som skulle utføres. Det har resultert i et fargerikt og sprekt markedsmateriell.

I samarbeid med næringslivet skal ROT arrangere ei tverrfaglig kunnskaps- og karriermesse rettet mot 8. og 10. klassinger. I første omgang i Steinkjerhallen, men målet er å utvikle konseptet på sikt til å bli regionalt og deretter nasjonalt.

Vi gleder oss til veien videre!

Flere prosjekter