FuglesangDahl

Merkevareprosess / Rådgivning / Interne prosedyrer / Grafisk profil / Trykksaker / Annonser / Messemateriell / Profilmateriell

En av Innherreds største entreprenører – og også en av våre største og mest trofaste kunder

Tilbake i 2007 grunnla Erling Fuglesang og Sten Rudi Dahl FuglesangDahl. De er i dag en av Innherreds største entreprenører – og også en av våre største og mest trofaste kunder. Vi har samarbeidet i mange år og har gjennom mange ulike oppdrag blitt godt kjent med hverandre.

I 2010 laget vi en intern og ekstern spørreundersøkelse for å kartlegge FuglesangDahls posisjon. Vi ville også avdekke om det var stort sprik mellom deres egen – og markedets oppfatning av bedriften.

Deretter arbeidet vi sammen om en merkevareplattform for virksomheten. Med utgangspunkt i den skapte vi en ny profil – med tilhørende maler – for all slags markedsføringsmateriell.
Vi har siden det levert utallige annonser, skilt og bildekorer. I samarbeid med Smart Media har vi også laget rekrutteringskampanje med tilhørende filmer. I den sammenhengen utarbeidet vi også en strategi for bedre trivsel og en mer profesjonell ansettelsesprosess.

 

Flere prosjekter