Steinkjerbygg

Grafisk profil / Skilt/Bildekor / Annonser / Kampanje

Da Steinkjerbygg ønsket å bygge stolthet og styrke merkekunnskapen – både intern og ekstern – fikk vi også være med og lage den kampanjen

Steinkjerbygg forvalter, bygger og utvikler funksjonelle og fremtidsrettede formålsbygg, utleieboliger og tomteområder i Steinkjer Kommune. Konsernet har i tillegg ansvaret for flere kontorbygg og er et viktig redskap for Steinkjers steds- og byutvikling.

Flere prosjekter