Inn-Trøndelag Helse- og beredskap

Grafisk profil / Utvendig og innvendig skilting av hele bygget

Et tydelig og ensartet uttrykk

Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus inneholder blant annet brannstasjon, ambulanse, legevakt, legekontor, sivilforsvaret, Familiens hus, barnevern, rehab-avdeling og Distriktsmedisinsk senter (DMS).

Helse og beredskap Inn-Trøndelag

I samarbeid med entreprenøren FuglesangDahl, byggherren Steinkjerbygg og Praksis Arkitekter har vi skiltet, merket og dekorert alle fem etasjer i praktbygget.

Det har vært en omfangsrik og variert oppgave, som har krevd tett dialog med lederne i hver virksomhet. De har til dels ulike behov for informasjon, dekorasjon og tildekking for innsyn.

Vi syns vi har lykkes med å skape et tydelig og ensartet uttrykk, som veileder besøkende og skaper trivsel.

Flere prosjekter