InnoCamp – Innovasjonscampus Steinkjer

Konseptutvikling / Rådgivning / Grafisk profil / Infografikk / Skilting / Arrangementsmateriell / Profilmateriell

Case InnoCamp  –  Fra ide til form

Gjennom en del år arbeidet fremsynte nøkkelpersoner i Steinkjer med ideen om å skape en innovasjonscampus som skulle huse Nord universitet og ulike bedrifter og institusjoner. De ønsket å etablere en unik samlokalisering mellom akademia, forskning og næringsliv.

Bakgrunnen var at Steinkjer kommune, i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag (i dag Nord universitet), ønsket å fremme regional utvikling og løfte fram Steinkjer som universitetsby. Universitetet, forskningsmiljøet og aktører fra næringslivet så nytten og mulighetene i samarbeid og samlokalisering. Den grunnleggende ideen var kunnskapstriangelet med samhandling og innovasjon mellom utdanning, forskning og næringsliv.

Åpen innovasjon forutsetter faglig innsikt fra nyskapende forskning i kombinasjon med produksjonskapasitet og markedsinnsikt.

Lindseth reklame hadde unike erfaringer gjennom etableringen av Drivhuset i årene etter millenniumskiftet. Vårt miljø – med Svein Roar Lindseth i spissen – ble engasjert til å lede kulturprosessene. Dette for å etablere felles visjon og en helhetlig merkevareplattform, samt at det nye miljøet skulle være best mulig forberedt til å utløse samhandling. Hovedoppgaven var å tilrettelegge for kulturelt fellesskap og åpen innovasjon. Vi flyttet sammen høsten 2019.

Flere prosjekter