Distriktssenteret

Grafisk profilvask / Jubileumsprofil / Grafikk / Trykksaker / Kampanjer

Kompetansesenter for distriktsutvikling

Distriktssenteret er en av våre store, faste kunder – som også er lokalisert i InnoCamp.

De arbeider for å gjøre det attraktivt å både bo og jobbe i distriktene, og tilbyr kommunene gratis faglig hjelp og kompetanse til dette arbeidet.

Lindseth Reklame har vært med på to store og viktige kampanjer for Distriktssenteret.

 

Ungdommens Distriktspanel

I Granavolden-plattformen sier regjeringspartiene at de vil: «Sette ned et ungdomspanel som skal gi råd til regjeringen i aktuelle saker som for eksempel integrering, psykisk helse og frafall i videregående skole.»
Distriktssenteret fikk ansvar for å rekruttere, organisere og legge til rette for arbeidet.

«Ungdommens distriktspanel» ble satt sammen av i alt 10 ungdommer, som representerer hvert sitt fylke. De har utformet 10 klare råd til politikerne. Disse er overlevert regjeringen, med statsministeren i spissen.

 

Vi er stolte over å ha vært med og bidratt til dette viktige arbeidet.

Lindseth Reklame har laget grafisk profil, design og illustrasjoner til Ungdommens distriktspanel og til selve rapporten. En av våre dyktige samarbeidspartnere i Drivhuset; Camerat, har laget filmen med ungdommene og animasjon av illustrasjonene.

Ungdommens distriktspanel

Merkurkampanjen «Handle lokalt» – en landsomfattende kampanje for økt handel i nærbutikker og hos lokale bokhandlere. Her har vi bidratt med alt fra grafisk design til alle medieproduksjoner samt distribusjon av ferdig materiell til hver enkelt butikk.

Flere prosjekter